Via deze website worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. We vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de door u gevraagde dienst

Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of mij een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging

We zorgen voor beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. We gebruiken Google Analytics voor het analyseren van de website

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het recht wordt behouden om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met mij via onderstaande gegevens.


Correspondentieadres:

Omniworx BVBA
Populierenlaan 49
2630 Antwerpen
GSM Daniël: +32 (0)473 254 522
GSM Martin: +32 (0)473 254 550
Fax: 03/298 50 56
daniel.zielinski@telenet.be